Privacy verklaring

Vereniging Prinsenconvent Knotsenburg te Nijmegen.

Op 2 verschillende niveaus (het Verenigingsbestuur en deze website) worden gegevens van onze leden vastgelegd.

Vastgelegde gegevens bij de secretaris en de penningmeester van het bestuur (voornamelijk NAW, telefoon en email gegevens) worden gebruikt voor het verzenden van berichten en facturen aan de leden.

Alle naam-gegevens, foto’s, video’s en teksten geplaatst op deze website, zijn openbaar c.q. zijn bij openbare activiteiten in de openbare ruimte vastgelegd.

Indien u een van deze gegevens wilt laten verwijderen kunt u een verzoek daartoe mailen aan : prinsenconvent@gmail.com.

Door gebruik te maken van de website gaat het lid c.q. de bezoeker akkoord met de voor de website geldende regelingen.